Advertisement

首頁 arrow 新聞報導 arrow 網路報馬仔 arrow 台中囡仔伴參觀史明《凡人》攝影展
台中囡仔伴參觀史明《凡人》攝影展
新聞報導 -
作者 對囡仔講台語-台中台語囡仔伴   
2023-10-01

舊年2022年差不多這陣,史明教育基金會來到台中,好民文化行動 kap 台灣大地文教基金會 協辦O͘-jí-sáng的凡人攝影巡迴展覽。

台中台語囡仔伴親子有去大地基金會參觀,基金會 ê 朋友真熱情,詳細紹介展覽內容,對囡仔嘛誠友善,親像踮厝lih遐親切koh自在。

史明o͘-jí-sáng也是予人按呢親切 ê 感覺,做代誌嚴格閣頂真,聽導覽講o͘-jí-sáng佇日本的時,日時賣ギョウザ,暝時研發對抗國民黨的炸彈,會使講是為tio̍h台灣拚kah無暝無日。

台中囡仔伴 ê 家長講上有印象--ê,是o͘-jí-sáng ê 手寫名句:「先做好 ê 人,才會做好 ê 台灣人。」

就親像囡仔伴 ê 家長,用心咧對待咱 ê Tâi-oân gín-á 仝款,予in 好ê Tâi-oân khoân-kéng, chiah ē 知影按怎做好 ê Tâi-oân人。

Tâi-oân khoân-kéng sī chu-ióng Tâi-oân gín-á ê ióng-hūn, ǹg-bāng chi̍t-tiám-chi̍t-tih iōng Tâi-oân-ōe iúⁿ-chhī gín-á, lóng 成做滋養咱Tâi-oân囡仔 ko-chhiâng tōa-hàn ê 靈魂😌
 

Source: 對囡仔講台語-台中台語囡仔伴(2023/10/1轉貼)


延伸閱讀:
一年回顧:「史明-凡人攝影展」大地站.觀展紀錄


分享:Facebook! Plurk! LINE send!  
  
最後更新 ( 2023-10-01 )
 
< 前一個   下一個 >
© 2024 財團法人台灣大地文教基金會 - 台灣人拜台灣神 不做無根之民
Joomla!是基於GNU/GPL授權的自由軟體. 中文版本由TaiwanJoomla製作.