Advertisement

首頁
【影片】王育霖檢察官 開像追思會2024/3/16台灣聖山 314台灣詩人節: 台越二國文學交流
新聞報導 -
作者 鄭彥凱   
2024-03-31


314台灣詩人節: 台、越二國文學交流
Tâi-Oa̍t Bûn-ha̍k Kau-liû
地點:成大台文系館

14/3 Ngày Thơ Đài Loan
Liên Hoan Văn Thơ Việt Nam – Đài Loan
tại Khoa Văn học Đài Loan, ĐHQG Thành Công, Đài Loan

March 14, 2024

Source: 鄭彥凱YT(2024/3/31轉貼)


分享:Facebook! Plurk! LINE send!  
  
最後更新 ( 2024-03-31 )
 
< 前一個   下一個 >
© 2024 財團法人台灣大地文教基金會 - 台灣人拜台灣神 不做無根之民
Joomla!是基於GNU/GPL授權的自由軟體. 中文版本由TaiwanJoomla製作.