Advertisement

首頁 arrow 新聞報導 arrow 大地新聞報導 arrow 【唸詩】二賞/Siau U̍t-soan蕭聿萱(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【唸詩】二賞/Siau U̍t-soan蕭聿萱(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
新聞報導 -
作者 台灣大地文教基金會   
2024-04-29

【簡介】為台灣受難ê王育霖先生,m̄-nā是維持正義ê檢察官,mā是一位有才情ê詩人。為著chhui-sak每年3月14台灣詩人節thang表達對王育霖詩人檢察官ê siàu-liām,mā鼓勵少年人投入台語文創作,特別辦理台語詩徵文比賽。

觀看更多照片

時間:2024年3月16日(週六)
地點:台灣聖山-生態教育園區

第2屆「王育霖詩人檢察官台語詩徵文比賽」第二名Siau U̍t-soan(蕭聿萱)

(影片拍攝、剪輯:贊外)

作品:〈夢醒了後〉

敢若是我綴毋著夢
我夢著這片土地ê色水
有藍有青
Koh透濫著一寡紅

佇塗跤學爬ê囡仔
頭擺開喙叫媽媽爸爸
後來伊ê喙舌
攏染做ㄅㄆㄇㄈê hêng

囡仔開始行,開始走
傱過花開kah落葉ê季節
食過西瓜kah刺波ê甜味
一直到阿公無法度koh再
唱丟丟銅仔hō͘伊聽ê時陣
伊攏毋捌看過hóe-chhia kah pōng-khang

囡仔ê身懸一暝大一寸
敢若台北這个城市ê節奏
來來去去,巷仔內ê老厝生出皺痕
老厝內面ê阿媽kah阿公攏是啞口
𪜶攏用兩个桮咧開講

有一寡代誌
是清醒了後才知影
親像土地ê紅
攏是啥人ê血

囡仔想起來
細漢時佇彼間巷仔內ê老厝
伊開喙叫阿公阿媽ê時陣
𪜶攏會唱歌hō͘伊聽

Siau U̍t-soan(蕭聿萱)作者紹介:   
1998年佇台北出世,這馬leh讀中正大學台文所。大學三年仔進前袂曉講台語,當leh kā母語學轉來。上佮意カナヘイ、BL báng-gà kah每一个佇愛人仔身軀邊清醒ê早時(雖罔有當陣會睏kah下晡)。作品bat佇《台文通BONG報》kah《台文戰線》刊登過。

 

延伸閱讀:
【活動報導全集】司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎

【活動手冊】司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎
【演奏】桜色舞うころ/櫻花紛飛時(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【短訪】蔡銘軒議員(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【致詞】大地董事長陳俊峰醫師(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【短訪】對囡仔講台語Tùi gín-á kóng Tâi-gí~Lí Bēng-chin(李孟真)(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【花絮】開像、頒獎典禮&彩蛋(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【演奏】望你早歸(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【致詞】王育霖檢察官家屬王克雄博士(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【短訪】李孟修醫師(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【演唱】全心全意愛你.阿美族歡聚歌(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【致詞】台文筆會理事長陳明仁文學家(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)
【唸詩】頭賞/Ông E̍k-khái王奕凱(司法改革先鋒王育霖詩人檢察官.開像追思會佮台語詩比賽頒獎)


分享:Facebook! Plurk! LINE send!  
  
最後更新 ( 2024-04-29 )
 
< 前一個   下一個 >
© 2024 財團法人台灣大地文教基金會 - 台灣人拜台灣神 不做無根之民
Joomla!是基於GNU/GPL授權的自由軟體. 中文版本由TaiwanJoomla製作.